-17%

DIP AND ACRYLIC POWDER

????GLITTER COLECTION 1 SET 15 (2OZ)

$200.00
-11%

DIP AND ACRYLIC POWDER

????GLITTER COLECTION KT 01 (2OZ)

$16.00
-11%

DIP AND ACRYLIC POWDER

????GLITTER COLECTION KT 02 (2OZ)

$16.00
-11%

DIP AND ACRYLIC POWDER

????GLITTER COLECTION KT 03 (2OZ)

$16.00
-11%

DIP AND ACRYLIC POWDER

????GLITTER COLECTION KT 04 (2OZ)

$16.00
-11%

DIP AND ACRYLIC POWDER

????GLITTER COLECTION KT 05 (2OZ)

$16.00
-11%

DIP AND ACRYLIC POWDER

????GLITTER COLECTION KT 06 (2OZ)

$16.00
-11%

DIP AND ACRYLIC POWDER

????GLITTER COLECTION KT 07 (2OZ)

$16.00
-11%

DIP AND ACRYLIC POWDER

????GLITTER COLECTION KT 08 (2OZ)

$16.00
-11%

DIP AND ACRYLIC POWDER

????GLITTER COLECTION KT 09 (2OZ)

$16.00
-11%

DIP AND ACRYLIC POWDER

????GLITTER COLECTION KT 10 (2OZ)

$16.00
-11%

DIP AND ACRYLIC POWDER

????GLITTER COLECTION KT 11 (2OZ)

$16.00
-11%

DIP AND ACRYLIC POWDER

????GLITTER COLECTION KT 12 (2OZ)

$16.00
-11%

DIP AND ACRYLIC POWDER

????GLITTER COLECTION KT 13 (2OZ)

$16.00
-11%

DIP AND ACRYLIC POWDER

????GLITTER COLECTION KT 14 (2OZ)

$16.00
-11%

DIP AND ACRYLIC POWDER

????GLITTER COLECTION KT 15 (2OZ)

$16.00
-20%
-14%

DIP AND ACRYLIC POWDER

15 color NEON powder (2oz/pcs)

$180.00
-13%
-13%
-15%

DIP AND ACRYLIC POWDER

21 color ombre nude & pink (2oz/pcs)

$250.00
-16%
-14%

DRILL BITS ( đầu dũa)

5 IN 1 SMOOTH DRILL BIT

$18.00
-17%
-20%

DIPPING SYSTEM

Activator #03

$5.60
-20%

DIPPING SYSTEM

Base #02

$5.60
-14%
-25%
-9%

BRUSH ( cọ đắp bột)

Cọ 2 đầu ombre và quét gel

$19.99
-22%

DIAMOND ( hột xoàn)

CRYSTAL AB STONES

$9.99$15.99
-7%

DIAMOND ( hột xoàn)

Crystals For Nails (Đá rắc)

$13.90
-13%

DRILL BITS ( đầu dũa)

CUTICLE DRILL BIT ( F)

$14.00

DRILL BITS ( đầu dũa)

Đầu gắn chạy nhám

$5.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 03 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 07 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 08 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 10 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 11 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 13 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 14 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 19 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 20 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 21 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 22 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 23 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 24 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 26 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 27 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 29 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 34 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 35 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 39 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 40 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 41 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 42 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 43 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 44 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 45 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 46 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 47 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 48 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 49 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 50 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 51 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 52 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 53 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 54 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 55 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 56 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 57 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 58 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 59 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 60 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 61 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 62 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 63 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 64 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 65 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 66 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 67 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 69 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 70 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 71 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 72 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 73 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 74 (2oz)

$14.00
-13%

DIP AND ACRYLIC POWDER

DIP & ACRYLICS 75 (2oz)

$14.00
-22%
-22%
-22%
-3%

DRILL BITS ( đầu dũa)

Full set 3XC,2XC,M,Bit-C

$68.00
-20%
Hết hàng
-20%

DRILL BITS ( đầu dũa)

Kéo hoàng cung

$8.00
-28%

DRILL BITS ( đầu dũa)

Light Duty Knift- Dao Cắt Bột

$5.80
-25%