Skip to product information
1 of 5

JK Nails

Manicure Leather Hand Pillow (Black)

Manicure Leather Hand Pillow (Black)

Regular price $30.00 USD
Regular price $35.00 USD Sale price $30.00 USD
Sale Sold out

Gối kê tay độ cao vừa phải có thể để lọt các loại đèn gel ở dưới gối kê tay

We're currently unable to accept new orders. Stay tuned for updates. Thank you for your patience!
Hiện tại chúng tôi không thể nhận đơn hàng. Hãy theo dõi website để cập nhật thông tin mới nhất. Cảm ơn sự cảm thông của quý khách!
View full details