Skip to product information
1 of 5

JK Nails

Metallic Painting Gel (silver mirror chrome)

Metallic Painting Gel (silver mirror chrome)

Regular price $11.00 USD
Regular price $20.00 USD Sale price $11.00 USD
Sale Sold out

Sơn không quá đặc và lỏng dễ sơn dễ vẽ siêu sáng và bóng

We're currently unable to accept new orders. Stay tuned for updates. Thank you for your patience!
Hiện tại chúng tôi không thể nhận đơn hàng. Hãy theo dõi website để cập nhật thông tin mới nhất. Cảm ơn sự cảm thông của quý khách!
View full details