Skip to product information
1 of 4

JK Nails

Nail File Square 80/80 (50pc)

Nail File Square 80/80 (50pc)

Regular price $29.99 USD
Regular price $35.00 USD Sale price $29.99 USD
Sale Sold out

Độ nhám vừa không bị quá cứng hoặc quá mềm và cong , dũa shape nhanh thẳng ,bền 1 cây dũa được 1 tuần 

View full details