Skip to product information
1 of 4

JK Nails

Nail Tip Square Non C- Curve Long (0-9) Clear 500pc/bag & Refill

Nail Tip Square Non C- Curve Long (0-9) Clear 500pc/bag & Refill

Regular price $8.00 USD
Regular price $10.00 USD Sale price $8.00 USD
Sale Sold out
Clear tip

Tip gắn ăn keo nhanh dính ,from móng đẹp vuông vừa phải 

(loại này có refill 4,5,6,7)1 bịch 600 pc

View full details