Skip to product information
1 of 2

JK Nails

Dirll Bit For Gel XXC 3/32”S- Rounded Top

Dirll Bit For Gel XXC 3/32”S- Rounded Top

Regular price $13.00 USD
Regular price $18.00 USD Sale price $13.00 USD
Sale Sold out

Chuyên phá gel nhanh dũa sạch được bột bị hở.không cắt da an toàn ,bền bỉ dũa êm tay

View full details